ForskerS Academy

Kurser og workshops

Faciliteter og konsulentbistand til produktion af forskningshistorier.

Et produktionsmiljø hvor forskere mødes med film- og tv-folk og digitale influencers for at producere visuelle og fængende historier til den nye medievirkelighed.

Kursus

Visualiser din forskning
Ét billede siger mere end ...

Kurset er målrettet forskere, der ønsker at styrke deres visuelle formidlingskompetencer. Hvor ofte har du savnet at have bedre visuelt materiale til en præsentation af din forskning? F.eks. til undervisningsbrug eller til en international konference? I en fondsansøgning eller til din hjemmeside?

  • Find det visuelle udtryk for din forskning
  • Skab billeder inde i hovedet på modtageren

For de fleste forskere er det “nice” og ikke “need” at tænke i billeder. Vel vidende at god formidling engagerer modtageren hurtigere og i højere grad. Giver bedre grundlag for feedback og dialog. Både i videnskabelige kredse men også mellem forsker og beslutningstager og forsker og samfund.

Moderne kommunikation er mere og mere visuel. Og her bør forskeren også udnytte de muligheder og redskaber, der findes. Det er med den baggrund, at vi har sammensat kurset “Visualiser din forskning”, som over to kursusdage byder på teori, øvelser og visuel produktion indenfor deltagernes egne forskningsfelter.

På kurset kommer vi til at arbejde med følgende grundbegreber i forhold til din forskning: Kernefortællingen - Den gode formulering. Ikonbilledet - Dit visuelle univers. Og Illustrationen - Hjælpebillederne der skaber de rette billeder inde i hovedet på modtageren. Elementer som vil kunne bruges bredt i din videre fortælling om din forskning.

Kurset er både teoretisk og praktisk. Deltagerne skal ende med, at lave en produktion de kan tage med hjem og bruge i en specifik formidlingssammenhæng. Om det er en grafisk illustration eller en video, tilpasser vi deltagerens behov.

Kurset arrangeres og afvikles af ForskerS, Lars Rønnow Torp og Ole Stenum. Begge med lang erfaring inden for professionel film/tv-produktion.